Overgenomen uit onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Consumenten regeling Koop op Afstand

14.1. Verkoper kan niet garanderen dat de website/webshop altijd, foutloos of ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen en het verplicht ons tot niets. Aan geen van de op de website van Verkoper vermelde productomschrijvingen en foto’s van producten kunnen rechten worden ontleend. De informatie op de website kan op ieder moment wijzigen, zonder verdere aankondiging.
14.2. Bedenktijd. Gedurende een periode van veertien werkdagen na ontvangst van de producten heeft Koper bij koop op afstand het recht de koop te ontbinden. Koper dient in dat verband de bestelde c.q. gekochte producten ongebruikt en in ongeschonden staat aan Verkoper te retourneren.
14.3. Retourzendingen. De kosten van het terugzenden van deze producten komen voor rekening van Koper. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. Uitzondering hierop is dat de beschadigingen welke hersteld kunnen worden op kosten van de Koper hersteld worden en deze kosten in mindering gebracht worden op het restitutie bedrag. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de Koper. Verzendkosten die gemaakt zijn voor het versturen van het product van Verkoper naar de Koper worden niet geretourneerd. Koper ontvangt binnen veertien dagen na de ontbinding en na ontvangst van de retour gezonden goederen hetgeen Koper reeds aan Verkoper heeft betaald in verband met de retour gezonden zaken exclusief de kosten van de retourzending.
14.4. Annuleringen van bestellingen die plaatsvinden voordat een betaling aan Verkoper is verricht en voordat levering door Verkoper heeft plaatsgevonden worden kosteloos door Verkoper gehonoreerd, tenzij het een product betreft dat niet op voorraad was en door Verkoper al is besteld bij de fabrikant/leverancier van het betreffende product.
14.5. Het product is beschadigd. Allereerst is het belangrijk dat u NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst aanneemt. Doet u dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dient u binnen 24 uur op het postkantoor of bij een pakketdienst proces-verbaal te laten opmaken, zonder dit verbaal kunnen wij het product niet omruilen.
14.6. Retour, indien u een product terug wilt sturen, dient u dit vooraf aanmelden voor retour op info@assortidekievit.nl. Beschadigde goederen worden niet retour genomen. Verkoper zal de retourzending bevestigen waarna u het artikel kunt terugsturen. Verkoper retourneert alléén het bedrag van de producten, retour verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
14.7. De Wet Koop op Afstand is een consumentenregeling en niet van toepassing op zakelijke transacties, koop en verkoop van producten en diensten.